De kosten voor het lidmaatschap werden voor het laatst vastgesteld op € 10,00 (toen voor het kalenderjaar 2017).
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december, maar u kunt natuurlijk ook tussentijds lid worden.

U kunt lid worden van de VKTV door het lidmaatschapsbedrag over te maken op (IBAN) rekeningnummer NL93 TRIO 0320 5708 51, ten name van G.J.A. Raven,
onder vermelding van uw naam en adres.

Het BIC-nummer van de Triodos Bank is: TRIONL2U.


Het secretariaat neemt aansluitend contact met u op. Desgewenst kunt u ook zelf contact opnemen met het secretariaat.

Leden van de Vereniging voor Kranten- en Tijdschriftverzamelaars hebben gemeen dat zij gefascineerd zijn door de wereld van de pers en haar publicaties, kranten en tijdschriften.

Verzamelaars en geïnteresseerden van deze publicaties uit alle periodes in de geschiedenis zijn welkom.

Verder zijn ook alle mensen welkom die geïnteresseerd zijn in de wereld rondom de pers, en haar atributen. Ook wanneer u overige papieren items verzameld, zoals oorkondes, aandelen of posters bent u welkom. Deze gebieden zijn voor de vereniging onontgonnen gebied waar wij graag meer over leren.

Voor alleen leden is een deel van deze website toegankelijk. U krijgt dan een login-code en wachtwoord om deel te kunnen nemen aan de interessante discussies op dit Forum. Hierbij wordt het tevens mogelijk bijzondere stukken uit uw eigen collectie aan andere verzamelaars te laten zien.