De Vereniging van Kranten- en Tijdschriftenverzamelaars, afgekort tot VKTV, werd opgericht op 21 september 1985. Op 17 november 1988 werden de statuten notarieel vastgelegd en kan de VKTV spreken van een bescheiden, maar succesvol clubbestaan.
De VKTV is als vereniging ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland te Lelystad onder nr. 40656071.