Via deze pagina laat de VKTV de randgebieden van het verzamelen van kranten en tijdschriften zien. Deze randgebieden hebben gemeen dat ze iets te maken hebben met kranten, tijdschriften, de pers, de media in het algemeen of simpelweg zaken met, van en over papier.

Een paar voorbeelden:

Eén van onze leden heeft een uitgebreide verzameling van politieke pamfletten en verkiezingpropaganda bij elkaar gebracht.
Een ander lid is zeer geïnteresseerd in zgn. "flyers" of "leaflets", papieren propaganda die tijdens oorlogen uit vliegtuigen wordt geworpen.
Dus ook voor verzamelaars van deze randgebieden in papier is er een plaats bij de VKTV.