Bijna drie jaar voordat de VKTV op 17 november 1988 officieel werd geregistreerd als vereniging, was de VKTV al begonnen met het uitgeven Au Courant. Deze Franse naam betekent "op de hoogte" (van het nieuws). Dit vier keer per jaar verschijnend tijdschrift is al van meet af aan geregistreerd onder issn-nummer 0920-4180.

Na de kwartaaluitgave van december 2002 (jaargang 17, nummer 4) is de publicatie van het tijdschrift gedurende de jaren 2003 tot en met 2010 onderbroken geweest. De VKTV heeft in die periode vijf jaarboeken uitgebracht (in 2003/2004, 2005, 2006, 2007 en 2008). In 2011 en 2012 hebben de leden van de VKTV weer elk kwartaal een nummer van Au Courant (jaargangen 18 en 19) per post ontvangen, in 2013 verschenen drie nummers, in 2015 twee.

Al deze publicaties – circa 1700 pagina's Au Courant en 90 pagina's voor ieder jaarboek – zijn op deze website digitaal beschikbaar gesteld als pdf-bestand. Om de pagina's te kunnen bekijken, heeft u uw gebruikersnaam/wachtwoord nodig.

De redactie van Au Courant wordt gevormd door Gerard Raven. Verder levert ons lid Louis Nierijnck regelmatig bijdragen aan. De electronische versie en de productie van de papieren versie werden verzorgd door Paul Klein.
Heeft u een artikel geschreven dat in Au Courant en daarmee ook op de website kan worden geplaatst, mail dat dan aan de redactie@vktv.nl.

De laatste uitgave van het verenigingsblad Au Courant is op 24 november 2015 verschenen. Een volledige opsomming van de inhoud van alle nummers vindt u vermeld linksboven onder het kopje AU COURANT.
Hieronder ziet u de omslagen van de nummers van de laatste twee jaargangen afgebeeld.