vereniging alleen leden AU COURANT activiteiten nieuws ephemera

Monografiëen over de Nederlandse dagbladgeschiedenis

1997 Jolanda Denekamp en Maureen Hommerson Barneveldse Krant 1971–1996 978-90-70150-44-0 Barneveld in perspectief – 125 jaar geschiedenis van Bsrneveld weerspiegeld door de Barneveldse Krant

1993 R. van Breukelen Het Centrum 1884–1932 90-246-0114-2 Het Centrum tussen kromstaf en publiek schandaal

1991 Guus Pikkemaat De Gooi- en Eemlander 1940–1950
Dagblad De Gooi- en Eemlander tijdens de oorlogsdagen, de bezettingstijd en de eerste jaren na de bevrijding

1979 Arend J. Heideman De Graafschapper 1877–1957 90-6011-235-0 De Graafschapper – van ideaal tot kruidenierswaar

1998 Wim Wennekes, Frank van Vree, Wilbert van Vree, Ileen Montijn en Peter Jonkman Haagsche Courant 1883–1994 90-6005-810-0 Het lood voorbij: Sijthoff en de Haagsche Courant – Geschiedenis van een dagbladbedrijf

1987 Jan de Roos Haarlems Dagblad 1883–1987 90-900162-7-9100 jaar Haarlems Dagblad

1980 J.F. v.d. Wijngaard et al. Leidsch Dagblad 1860–1980
120 jaar wereldgeschiedenis door de ogen van het Leidsch Dagblad

2002 Marcel Broersma en Gitte Brugman Leeuwarder Courant 1752–2001
De Nieuste Tydingen –- Leeuwarder Courant 250 jaar

1994 Vermeulen De Maasbode


2012 Pien van der Hoeven NRC Handelsblad 1958–1977 978-90-446-1769-6 Het succes van een kwaliteitskrant – De ontstaansgeschiedenis van NRC Handelsblad
1999 Bas Blokker en Hendrik Spiering NRC Handelsblad 1900–1999 90-805258-1-2Een eeuw in voorpagina's NRC Handelsblad
1953 W. Visser NRC Handelsblad 1828–1953
De papieren spiegel – Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1858–1953

1986 Jan Wieten De Nederlander en De Nieuwe Nederlander 90-242-0924-2 Dagblad en Doorbraak – De Nederlander en De Nieuwe Nederlander

1991 Madelon de Keizer Het Parool 1940–1945 90-71894-22-3 Het Parool 1940–1945 – Verzetsblad in Oorlogstijd
1996 Gerard Mulder en Paul Koedijk Het Parool 1945–1970 90-290-4894-8 léés die krant! – geschiedenis van het naoorlogse Parool
1990 Lambiek Berends Het Parool 1940–1990 90-351-0867-1 Het Parool 1940–1990
1964 K. Peereboom Het Parool
Het Parool – van illegale nieuwsbrief tot modern dagbladbedrijf
1998 Sytze van der Zee Het Parool 1988–1996 90-5333-648-6de overkant – mijn jaren bij het parool
1990 Berends Het Parool 1945–1979


2012 Caroline Griep, Helen Hissink, Dirk Koppes, Job Kruiff en Ben Rogmans De Pers 2007–2007
Hup ons! het beste uit 5 jaar dagblad De Pers

1996 C.S.L. Janse Reformatorisch Dagblad 1971–1996 90-9009023-1 Vervolg op gisteren – 25 jaar Reformatorisch Dagblad

1991 Bram Oosterwijk en Hans Soeters Rotterdams Nieuwsblad 1878–1991 90-245-1898-9't Nieuwsblad – een beeld van een Rotterdams dagblad

2009 Mariëtte Wolf De Telegraaf 978-90-8506-756-8 het geheim van De Telegraaf – geschiedenis van een krant


De Telegraaf 1940–1945
De Telegraaf en De Courant Het Nieuws van den Dag – Het beleid in de oorlogsjaren

1970 A.J. Buis De Tijd 1845–1970
De Tijd – geschiedenis van een krant

1968 Hille de Vries Trouw 1940–1945
Een ophitsend geschrift – Geschiedenis van het illegale blad Trouw
1978 Dick Houwaart Trouw 1943–1945 90-242-6296-8 Trouw – een ondergrondse krant.
1968 Arie van Holten Trouw en De Vrije Pers 1944–1945 90-297-1223-6 Trouw en De Vrije Pers in bezet Rotterdam

1981 H.J. Scheffer Het Volksdagblad 1895–1916 90-247-9076-XHet Volksdagblad – Arbeidersbeweging en dagbladpers

1981 Joan Hemels De Volkskrant 1919–1968 90-263-0537-1 De emancipatie van een dagblad – Geschiedenis van de Volkskrant
1996 Frank van Vree De Volkskrant 1968–1996 90-290-5379-8 De metaformose van een dagblad – een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant
1986 Han van Gessel De Volkskrant 90-71474-01-1 De Volkskrant – een beeld van een dagblad
2011 Annet Mooij De Volkskrant 1980–2011 978-90-234-6523-2 Dag in dag uit – een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant vanaf 1980

1991 Ben Maandag sr. en Rien Robijns Het Vrije Volk 1900–1991 90-204-2010-0 . . . En niet vergeten Herinneringen aan Het Vrije Volk