naar vorige artikel in
Au Courant 19 / 1

Au Courant 19 / 1 (mei 2012), pag. 2–11

dit artikel in pdf

naar volgende artikel in
Au Courant 19 / 1

Kranten verzamelen, een bijzondere hobby
– en wat er zich zoal in mijn collectie bevindt

Louis Nierijnck

Zoveel krantenverzamelaars zijn er niet, maar de verscheidenheid in de collecties van die enkelen is groot. Een lijstje van de onderwerpen voor interesse in kranten is uitgebreid, als daar zijn:

 1. Dagelijks verschijnende kranten uit binnen- en buitenland
 2. Eerste en laatste nummers van kranten
 3. Krantentitels verzamelen
 4. Curiosa op persgebied
 5. Oude couranten collectioneren
 6. Jubileumnummers van kranten
 7. Carnavalskranten
 8. Miniatuurkrantjes
 9. Nieuws- en advertentiebladen, omroepbladen, enz.
 10. Kranten en tijdschriften uit beide wereldoorlogen
 11. Postzegels, sigarenbandjes, lucifermerken, enz, alle met de krant als illustratie
 12. Tijdschriften verzamelen
 13. Spectatoriale tijdschriften

Dagelijks verschijnende kranten uit binnen- en buitenland

Om met de eerste categorie te beginnen: het gaat hier om dagbladen uit alle windstreken, die tenminste vijf maal per week verschijnen. Zo'n collectie kan zeer uitgebreid worden, maar wordt natuurlijk nooit compleet. Een bezwaar is de beschikbare ruimte, vooral als je de volledige uitgave met alle katernen van het blad wil opnemen. Stel dat je toevallig alleen de weekenduitgave van een krant te pakken krijgt, dan heb je een pak van 60 tot 100 bladzijden. Het worden tenslotte hele stapels! Door het papier dat gebruikt wordt voor de moderne pers kan een dergelijke collectie nauwelijks een levenlang meegaan. Maar hoeft dat? Juist door dat fragiele papier eindigt het bestaan van de verzameling met het einde van de verzamelaar . . . Het hoeft toch ook niet langer?

Ik bezit enkele kranten, die 15 jaar geleden het licht zagen, maar – hoewel zorgvuldig gestapeld – nauwelijks nog hanteerbaar zijn. Enkele verzamelaars gaan zover dat ze elke verandering in titel of opmaak willen toevoegen en dat is moeilijk bij te houden. Neem nu dat eerste nummer van het nieuwe Engelse zondagsblad The Sun van Murdoch, dat onlangs verscheen. De Europese editie werd gedrukt in België en dat werd vermeld op de voorpagina. De oplage van de in Engeland gedrukte identieke versie droeg die vermelding natuurlijk niet. Zelfs een dergelijke wijziging wordt verzameld!
foto

Maar aantrekkelijker is bijvoorbeeld het vorige maand verschenen Het Parool, dat op 1 dag driemaal het nieuws op de voorpagina wijzigde (zie het vorige nummer van Au Courant). Dat is bijzonder en een curiositeit in de collectie. Zelf heb ik een oud eerste nummer van Het Nieuws van den Dag uit 1870, dat maar vier pagina's telt, terwijl het laatste nummer van dit dagblad uit 1998 (nr. 29.868) meer dan honderd pagina's telt en die zijn in slechte staat, terwijl ik dat blad in datzelfde jaar kocht.
foto foto

De persgeschiedenis verhaalt dat de eerste dagelijks verschijnende krant het Algemeen Handelsblad is, maar hoe zit dat dan met die verscheidenheid aan tweetalige kranten die in Nederland tijdens de Napoleontische periode dagelijks het licht zagen? Het waren weliswaar meer publicaties met officiële berichten en advertenties, maar het waren dagbladen, waarvan sommige zelfs op zondag verschenen!
foto

Maar al met al is een zoektocht naar nieuwe titels een prettige gebeurtenis!

Eerste en laatste nummers van kranten

Eerste en laatste nummers van kranten bewaren is moeilijk te verwezenlijken, tenzij het om beide exemplaren gaat uit de laatste jaren, zoals De Pers, dat onlangs met verschijnen stopte, terwijl het blad nog maar vijf jaar bestond. Aan het begin van De Pers en zeker het laatse nummer was wel te geraken. Het is echt op zoek gaan naar de eerste uitgave van een krant zodra je het laatste nummer al te pakken hebt. De historie van een nieuwsblad bevindt zich altijd tussen het eerste en laatste nummer. Op de Ebay site is soms aan oude eerste nummers van kranten te komen. Zodra de laatste editie van News of the World verscheen, werd dat al direct aangeboden (zelfs tegen onfatsoenlijke prijzen maar ook voor 1 penny!) en tevens het eerste nummer van zovele jaren her! Zie hierboven ook de rubriek "Dagelijks verschijnende kranten uit binnen- en buitenland".

Als verzamelobject is het een avontuur om steeds beide exemplaren te pakken te krijgen!

Krantentitels verzamelen

Krantenkoppen verzamelen is eigenlijk net zoiets als het vergaren van postzegels of sigarenbandjes en dergelijke. Alleen je moet de kranten hebben om ze te onthoofden, dus ook hier een zoektocht naar dat materiaal, alleen volstaat het de frontpagina te krijgen, dus geen lijvige kranten met de gehele inhoud.

Een dergelijke verzameling in grote verscheidenheid is aantrekkelijk voor een kleurige expositie. Je kunt ze in elke vorm tentoonstellen en hebt weinig ruimte nodig. Ik begon ook op die manier te verzamelen toen ik zo'n zestig jaar geleden als leerling-journalist werkzaam was. Voor de redactie werd elke dag een postzak met 125 verschillende Nederlandse dagbladen afgegeven (onvoorstelbaar dat ooit zoveel kranten dagelijks het licht zagen!), waardoor ik een goede start had. Tijdens diverse exposities met die "koppen" had ik veel belangstelling, zeker van de pers, en kwam ik in contact met liefhebbers van hetzelfde materiaal.

Een dergelijke collectie kan gauw in de duizenden lopen en veel ruimte heb je er niet voor nodig. Als je echter eens een oude courant aangeboden krijgt, wil je meestal dat exemplaar niet onthoofden! De interesse slaat dan nogal eens over naar volledige oude kranten. Ik meen dat enkele leden van onze vereniging deze manier van verzamelen nog steeds ter harte gaat.

Curiositeiten op persgebied

Curiositeiten vind je in elke verzameling en zeker op persgebied. Allerlei soorten kranten zijn te vinden in deze categorie. Neem nu de exemplaren gedrukt op linnen, op plastic of carton. Of The Fiji Times, gedrukt op boombast. Vreemde titels behoren ook hierbij, zoals The Thief, een blad tegen het belastingzegel uit het Engeland uit de midden van de 19de eeuw.
foto foto

Zo verschijnt La Bougie du Sapeur uit Parijs eenmaal per vier jaar op schrikkeldag en de "zondaguitgave" eens per 32 jaar! In de Athenian Mercury uit Londen publiceerde men het "getrouw" verslag van de ontdekking van een zeemeermin op het strand in Noord-Holland in 1691.

Kranten die nergens bekend zijn en zich in een persoonlijke collectie bevinden, zijn natuurlijk van onschatbare waarde. Enkele dergelijke stukken bevinden zich in mijn verzameling. Een voorbeeld daarvan is het eerste nummer van de Hollandsche Historische Courant (1788). De beroemde patriot Wybo Fijnje, die dat blad gedurende jaren uitgaf, vluchtte eind 1787 naar België en Frankrijk voor de troepen van de Pruisen en de oranjegezinden, nadat zijn blad was verboden door de burgemeesters van Delft. Hij zond echter begin 1788 een artikel naar zijn drukker met de mededeling dat het blad weer zou mogen verschijnen, wat natuurlijk niet het geval was. Het artikel werd toch gedrukt en voordat men tot verspreiding van dat nummer kon beginnen werd de gehele voorraad weer in beslag genomen en vernietigd. Blijkbaar waren enkele Delftenaren al in het bezit gekomen van het blad, maar de politie heeft ook die achterhaald en vernietigd. In mijn collectie bevindt zich toch het origineel van die gewraakte krant van 8 april 1788! Van dezelfde krant, maar dan uit 1771, wist de uitgever nog op het laatst een belangrijk bericht verticaal te drukken langs de horizontale tekst! Dit zag ik nooit eerder.

Een fotograaf heeft eens The Terror Times laten verschijnen. Het blad telt zes bladzijden en de tekst bestaat alleen maar uit het woord "Terror" in allerlei vervoegingen gebruikt! Onzinnig natuurlijk en wat heeft Thomas Kuijpers daar eigenlijk mede bedoeld? In elk geval heeft hij de collectie verrijkt.

Vreemde titels zijn er genoeg, zoals Wablieft uit België, een blad dat zich richt op slechtzienden en voor hen is de tekst extra groot, maar geeft die titel niet aan dat het voor slechthorenden zou zijn?
foto foto

Een ander curieus krantje is het Brusselse Manneken Pis uit 1886 "te koop voor 5 centimen" met een gravure van het bekende mannetje en onder de gravure de tekst "middel tegen hoofdpijn". Ooit werd in Amsterdam zelfs een "Dagblad zonder Nieuws" uitgegeven. Alleen op de verzendband stond de naam. Losse verkoop was ƒ 1,95 per nummer, een jaarabonnement ƒ 395,–. De krant werd gemaakt in opdracht van de "Stichting Stilte!". Het blad had 16 (blanco) pagina's en de oplage bedroeg 250 exemplaren (zie Au Courant 13/2 (1998), pag. 16.
foto foto

Tijdens de eerste Floriade in 1960 te Amsterdam werd dagelijks een speciale editie van Het Vrije Volk gedrukt, dat je kon ruiken (mijn nummers zijn intussen reukloos!). Op de Floriade die momenteel in Venlo is te bezoeken, wordt geen krantje aangeboden.

Voor verzamelaars van dagbladen, zowel als zij die Curiosa wensen, is, of liever was, De Morgen uit België een gewild nieuwsblad. Ze publiceerden eens een geschreven krant, omdat de letterzetters in staking waren: "Wie schrijft, die blijft" en brachten de meest merkwaardige titels uit, zoals "de Komkommer", "De Madam", "De Moord". "De Droom" of publiceerden een voorpagina met slechts een enkele regel, maar op een geheel witte of zwarte ondergrond. Eens werd de titel De Morgen in authentiek Arabisch vertaald ter gelegenheid van de terroristenaanslag in Mekka. De bijzondere uitgaven van die krant komen nu niet zoveel meer voor.
foto foto foto foto foto
foto foto

Een collectie exemplaren van het dagblad De Morgen

Een andere curiositeit is het Zuid-Afrikaanse Die Transvaler met een geelgekleurde radio-actieve advertentie (heeltemaal skadeloos), die gemeten zou kunnen worden met een geigerteller, uit 1957.
foto foto

Zo is er ook een krant voor de Lappen in de eigen taal "Sabmelas" en de decoratieve exemplaren zoals o.a. de Vaderlandsche Extracourant uit 1784 met een kopergravure van de Westerschelde op de voorpagina.
foto foto

In Engeland had je een Daily Liar en een hoogstmerkwaardig krantje gedrukt op linnen met de toepasselijke naam: Berthold's Political Handkerchief in 1841.
foto foto

In Nederland verscheen Krakatau (Eenig en laatste nummer) om gelden te verzamelen voor de slachtoffers van de grote vulkaanuitbarsting op Sumatra en Java in 1883.
foto

Oude couranten collectioneren

Dergelijke exemplaren die teruggaan tot het begin van de courant in 1618, zijn zeer waardevol en nauwelijks nog verkrijgbaar. Voor zover ik weet zijn er slechts enkelen die dit thema verzamelen. Hoe ouder hoe liever wil niet zeggen dat je daarmede onbetaalbare stukken aanschaft. Neem nu een Haegse Mercurius uit de laatste jaren van de 17de eeuw: ze zijn beschikbaar voor enkele Euro's. Anders wordt het als je zeldzame stukken wenst of kranten met belangrijk nieuws. Enkele voorbeelden van dergelijke bladen zijn die welke het nieuws brengen van de slag bij Waterloo (1815) of de eerste trein die in Nederland van Haarlem naar Amsterdam reed (1839), de dood van Tromp (1653), verslag van de zeeslagen van de Ruyter (midden 17de eeuw), de moord op Willem van Oranje (1584), en recentelijk (?) de ramp van de Titanic (1912). Het meest bekende Engelse blad die deze ramp op de voorpagina bracht, was de "Daily Mirror" van 16 april 1912 met de foto van het schip volledig op de voorpagina. Een origineel exemplaar van deze krant werd onlangs aangeboden voor $ 400. Talloze nadrukken worden sinds het verschijnen van die krant aangeboden, dus is het uitkijken of je wel degelijk een origineel in handen krijgt!
foto foto

Links: de ramp met de Titanic uit 1912; rechts: 's-Gravenhage, Gillis Joosten, 1653 (met nieuws van de dood van admiraal Tromp.

Een verzameling van de eerste kranten van Frankrijk uitgegegeven door de bekende Theophraste Renaudot in Parijs zijn ook heel zeldzaam. Ik heb er enkele op de kop getikt op een veiling in Londen. De oude drukwerkjes uit de 17de en begin 18de eeuw – letter voor letter handgezet – zijn van een onverslijtbaar soort papier en kunnen met gemak de tand des tijds doorstaan. Er is ook niet veel ruimte nodig voor een antieke krantencollectie, die in mappen met zuurvrij plastic goed zichtbaar kan worden opgeborgen. Elk exemplaar uit een dergelijke collectie is een getuige uit de tijd zelf!

Een van de eerste London Gazettes was de Oxford Gazette (waarvan slechts 24 nummers verschenen vooraleer de titel London Gazette werd) kon niet zo lang gelden aangeschaft worden voor $ 2000. Maar nog veel zeldzamer zijn de nieuwsbladen die nergens bekend zijn en dus ook niet kunnen worden geraadpleegd! Neem nu dat stuk in mijn verzameling, Relacion Veritable van ene Jean Mommaert uit Brussel, daterend van 1622. Het is tot nu toe het oudst bekende krantje van Brussel. Diezelfde Mommaert begon pas in 1649 met de regelmatige uitgave van zijn krant. Tientallen jaren geleden kocht ik het kleine exemplaar – met een houtsnede op de voorpagina van een veldslag – in Maastricht op een boekenbeurs. De verkoper vond het stuk te klein om het aan te bieden als 17de-eeuws pamflet, dus vroeg hij er slechts enkele guldens voor, zonder dus te weten welk een uitzondelijk zeldzaam exemplaar werd aangeboden! Zo is het prettig te weten dat ik een van de eerste kranten van Nederland uit 1628 in bezit heb, die ik ook op een wonderlijke manier heb kunnen aanschaffen!
foto foto foto foto

Amsterdamsche Saturdaghse Courant 1683;
Relacion Veritable, 1622
The Oxford Gazette, 23-27 November 1665
Ordinarise Middel-weeckse Courante N°. 13. 1660.

Jubileumnummers van kranten

Jubileum- en herdenkingsnummers van kranten zijn altijd nogal lijvige edities en de enkele verzamelaars die ik ken of heb gekend, weten dat een goede bron noodzakelijk is om nummers toe te voegen aan de collectie. Vroeger was dat dan het vakblad De Journalist – dat sinds kort alleen nog digitaal verschijnt – en het Amerikaanse Editor & Publisher. In deze tijdschriften werden regelmatig berichtjes opgenomen van jubilea in de pers.

Vroegere abonnees van ons blad Oprechte Tijdinghe kregen de gegevens van dergelijke edities aangeboden. Wij haalden die jubileumnummers uit bovengenoemde bladen en nog wat andere uit het buitenland. Nu is natuurlijk internet de aangewezen weg om dat nieuws te verkrijgen.
foto foto

Extraordinaire 's-Gravenhaegsche Vrijdaghse Courant, van den 23 February 1759

Dergelijke jubileum- en herdenkingsuitgaven verschijnen soms zelfs in boekvorm of als tijdschrift. In dat geval wordt de geschiedenis van het nieuwsblad heel minitieus weergegeven.

Carnavalskranten

Mij is onbekend of er geïnteresseerden zijn in een collectie carnavalskranten. Hoewel dergelijke bladen nauwelijks echt iets met nieuws hebben te maken, lijkt mij dit ook een thema waar je veel plezier aan kan beleven. Immers al die kleurige titels en die enorme onzin van de inhoud trekken de nodige belangstelling van een lachende verzamelaar! Ze zijn meestal gratis, maar je moet er wel achteraan en dat betekent Brabant en Limburg doorkruisen gedurende die dwaze dagen. Elke stad of dorp heeft wel een speciaal nieuwsblad gedurende carnaval.
foto foto foto foto
foto foto

Enkele merkwaardige titels kwam ik dit jaar tegen:

Kontklopper (Rijsbergen),
Goudpoepers (Achtmaal),
Kater (Dorst),
Giegeldonk (Breda),
Kluivenduiker (Den Hout),
't Kulleke en ook Leurse Leut (beide Etten Leur),
't Lestogenblik (Oosteind),
Slikgat (Langeweg),
Spieringkruiers (Moerdijk),
Kiekerekie (Oosterhout),
't Sikkenblaaike (Teteringen),
d'n Uilenroep (Ulvenhout),
Erpelrooijers (Wagenberg), enz.
Ze verschijnen slechts jaarlijks en meestal in dialect, maar met een kleine zoektocht en meedoen (!) aan het jaarlijkse festijn ter plaatse, heb je dubbel plezier met een dergelijke collectie. Overigens zijn er in de geschiedenis van de carnavalskrant nog heel wat oudjes ooit verschenen tijdens de beginjaren van de 19de eeuw. Wat dacht je van "De Komiek", "Dagblad van Narrenstein","Vermakelijke Poeremkrant", "Utopiaansche Courant" en een "Opregte Spikplinternieuwe Vastenavonds-Gekheid Courant"? Aanbevolen voor zij die van lach en luim houden . . .

Miniatuurkrantjes

Je zou het niet zeggen, maar er zijn heel wat verzamelaars van miniatuurkrantjes, eigenlijk voornamelijk in het buitenland. Dergelijke mini's worden meestal uitgegeven voor reclamedoeleinden. Ruimte heb je ervoor nauwelijks nodig, hoewel een mij bekende Amerikaan er zo'n 1000 heeft vergaard! Zelf heb ik een honderdtal verschillende. Over het algemeen zijn ze minitieus identiek met het grote exemplaar en soms kunstzinnig uitgevoerd. Erg veel waarde hebben ze niet, maar soms worden ze erg duur aangeboden. Het is echt een product dat een behoorlijke zoektocht noodzaakt.

Tot deze categorie horen eigenlijk ook de miniatuurkranten, die in Nederland in 1844 werden uitgegeven met een afmeting van 2 dm² (iets kleiner dan A5-formaat) ter ontkoming aan de belasting op de nieuwspapieren. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden er wegens papierschaarste zeer kleine krantjes gedrukt.
foto foto

En bij dit onderwerp hoort natuurlijk de kleinste krant ter wereld, die zo dikwijls van titel en afmeting veranderde in de loop van de tijd. Ik heb talloze krantjes die pretendeerden het "oudste ter wereld" te zijn, totdat Guinness World Records ze begon te meten en te noteren in hun jaarboek. Het oudste tot nu toe is het sinds kort genoteerde Terra Nostra uit de Azoren (25 × 18 mm) dat nauwelijks nog leesbaar is met een loupe! Overigens heb ik een Posttydinge uit 1660, dat ook al heel klein is (12 × 16 cm) en bovendien uniek!

Nieuws- en advertentiebladen, omroepbladen, enz.

Een kleine groep verzamelaars interesseren zich voor nieuws- en advertentiebladen die wekelijks verschijnen. Je kunt je niet voorstellen hoeveel er daarvan alleen al in Nederland verschijnen! Elke stad of dorp heeft zo'n orgaan en veranderingen in de opmaak en uitzicht komen zo dikwijls voor dat de verzamelaar het na enkele jaren voor gezien houdt. Dat geldt ook voor die persoon die zich bezighield met het vergaren van kerkblaadjes.
foto foto foto foto

Kranten en tijdschriften uit beide wereldoorlogen

De meeste krantenverzamelaars die ik ken zijn zij die grote belangstelling hebben voor de pers uit de wereldoorlogen, zeker die van 1940–1945. Op persgebied zijn tijdens die periode een enorm aantal dagbladen, pro en contra, verschenen. Veel nieuws verspreid door de lucht door middel van vlugschriften. Ze zijn soms zeer zeldzaam, zeker als de partij exemplaren die gedropt moest worden, verloren ging, wanneer het toestel neerstorte en verbrandde. Ik zag eens zo'n half verbrand exemplaar bij een verzamelaar. Veel smerige propaganda werd daartoe gedrukt door het Duitse en geallieerde opperbevel. In de Eerste Wereldoorlog werden dergelijk stukken naar de vijandelijke stellingen vervoerd door middel van ballonnen.

Er is een zeer grote verscheidenheid van ondergrondse krantjes, waartoe ook behoren de bijzondere exemplaren die van een legaal blad veranderden in een illegaal blad, zoals De Gil, de Oprechte Haarlemsche Courant en nog een Fries nummer. In België had je in de Tweede Wereldoorlog de zogenaamde "valse Soir".

Nieuwsbladen van Duitse legereenheden in diverse bezette gebieden zijn ook gezocht en worden tegenwoordig via Ebay aangeboden uit diverse, vroeger door Duitsers bezette landen. Apart zijn weer die exemplaren die in de Engelse kanaaleilanden verschenen, zoals de Wacht am Kanal (Jersey) en de Deutsche Guernsey Zeitung of het blad Kurznachrichten einer Infanterie-Division, waarvan ik het laatste exemplaar bezit dat nog op de dag van de bevrijding in Vlissingen verscheen!
foto foto

Kranten op postzegels, afstempelingen, lucifermerken, enz. met de krant als illustratie

Een leuk thema zijn postzegels met afbeeldingen van kranten en tijdschriften. Daarvan zijn er heel wat in het buitenland. Er zijn zelfs postzegels die alleen gebruikt worden bij verzending van couranten, soms met een speciale afstempeling die dat product van de pers weergeeft. En natuurlijk behoren in deze categorie ook de zegelstempels uit de 19de eeuw, wegens de belasting op de nieuwspapieren.

En neem nu die vooraf geplaatste postzegels op kranten eind 19de eeuw. Ze werden aangebracht op blanco papier, waarna de krant eroverheen werd gedrukt. Dat bleek niet zo tijdrovend te zijn als het plakken van de zegels voor ze verzonden werden.
foto foto

Ons land geeft veel postzegels met bijzondere afbeeldingen uit, maar de media komt nauwelijks aan bod. Ik zie alleen het zegeltje uit 1983 met een deel van van een krantenpagina, een van de set Europa-zegels. Verder toch nog een blok zegels in 2006 over 50 jaar World Press Photo. Dat is alles voor zover ik weet. Waarom werd de nu oudste krant ter wereld, het Haarlems Dagblad, dat toch meer dan 350 jaar bestaat, niet eens op een postzegel herdacht? In Engeland gaf men in 1988 een zegelboekje uit met de geschiedenis van de 200-jarige Times. De historie van die krant werd tussen de postzegels geïllustreerd weergegeven!

Sigarenbanden, bierviltjes, suikerzakjes, telefoonkaarten, alle met afbeeldingen van dagbladen, heb ik al eens gezien, maar heb die nooit opgenomen in een collectie, ook geen aandelen! Lucifermerken heb ik eens bewaard en wel de reeks van de Berliner Zeitung uitgegeven bij het 100-jarig bestaan. Tot slot de tekeningen, gravures en plaatjes: ze zitten overal in mijn verzameling, zoals trouwens de boeken over de persgeschiedenis.
foto foto

Lucifersmerken uit Duitsland ter gelegenheid van het jubileum: een eeuw Berliner Zeitung in voorpagina's.

Tijdschriften verzamelen

Ik vermoed dat er niet veel verzamelaars van tijdschriften zijn, hoewel we in ons blad lazen dat een nieuw lid zich bezig houdt met een verzameling eerste nummers, nulnummers en babynummers van tijdschriften. Het is ook een onuitputtelijk onderwerp, dat getuigt een artikel uit de Volkskrant van 4 maart 2006, waarin gewag wordt gemaakt van 72 nieuwe bladen die in het jaar voordien op de markt werden gebracht! Hele jaargangen tijdschriften die vroeger door lezers werden ingebonden, worden tegenwoordig op rommelmarkten en verzamelsites aangeboden tegen weggooiprijzen.

Soms echter zijn tijdschriften van rond 1900 heel aantrekkelijk. Zo heb ik De Globe uit 1907 met een gekleurde voorpagina van een "ongelukkige ballontocht". Het allereerste geillustreerde weekblad in Nederland was de Geïllustreerde Courant, die verscheen op 6 juli 1844 en het laatste nummer al weer op 18 december van dat jaar.
foto foto foto

Ook van Het Sportblad heb ik het eerste nummer uit 1889. De voorpagina neemt de halve bladzijde in beslag met een gravure van vele sporten. Nummer 26 in de verzameling is bijzonder, omdat daarin de spelregels van de voetbalsport worden opgenomen. Het is een verzamelobject waar ook veel ruimte voor nodig is en waar je krantjes in mappen steekt, moet je magazines stapelen.
foto foto

Spectatoriale tijdschriften

Specifieke collectionneurs van spectatoriale krantjes ken ik niet, hoewel ik uit ervaring weet dat dit thema heel bijzonder is, vooral omdat er in Nederland meer dan honderd zijn verschenen in de achttiende eeuw! Welk een verscheidenheid aan onderwerpen en aparte titels, waarvan ik niet kan nalaten er een hoop op te sommen, als daar zijn:
Arke Noachs (1799),
Denker (1763),
Echo des Weerelds (1725),
Grijzaard (1767),
Politiek Blixem (1797),
Ismael (1788),
Heer Janus Janus Zoon (1801),
Janus Verrezen (1787),
Krelis en Louw (1780),
Luchtbol (1788),
Naprater (1826),
Nationale Kruiwagen (1800),
Opmerker (1772),
Philanthrope (1756),
De Politieke Draaijer (1797),
Politieke Praatmoer (1797),
Post van den Hel (1788),
Snelziende Lynceus (1748),
Vrygeest Ontmaskerd (?),
Vraag-Al (1791),
Revolutionaire Vraagal of de Zwaager van den Politieke Blixem (1798),
Heraclyt en Democryt (1798), enz.
Er zijn er natuurlijk veel meer, maar leidt deze opsomming niet tot verzamelen?
foto

Ze zijn begonnen naar het Engelse model Spectator en The Guardian rond 1710 en het meest bekende Nederlandse exemplaar is De Hollandsche Spectator uit 1731. Alleen is dit niet het oudste spectatoriaal blad; dat was De Mensch Ontmaskert, dat reeds in 1718 het licht zag en waarvan in mijn collectie het eerste nummer is opgenomen.
foto

Er is veel geschreven over dit soort blaadjes, waarvan de inhoud meestal van protesterende aard, zedekundig en politiek is. De expert op dit gebied is natuurlijk dhr. P.J. Buijnsters.

Kranten verzamelen in alle aspecten is een heel bijzondere hobby en daarvan kan ik getuigen, want ik doe dat al meer dan 60 jaar!