vereniging pagina's voor leden AU COURANT nieuws ephemera verdere informatie
  • Vier keer per jaar, steevast op een zaterdagochtend, wordt een ruilbeurs voor historische publicaties gehouden in Achterveld (nabij Leusden). Deze beurs is een gezamenlijk initiatief van de Documentatiegroep '40-'45 en de VKTV. Adres: Jan van Arkelweg 6 te Achterveld.

Op deze verzamelaarsbeurzen biedt aan de leden van de VKTV de gelegenheid om kranten en andere publicaties die u aan andere geïnteresseerden wilt aanbieden, te verkopen/te ruilen in de stand van de VKTV (of in een eigen stand). Tafels kunt u reserveren via het secretariaat van de VKTV of direct bij de Documentatiegroep (e-mail: beurs@documentatiegroep40-45.nl). VKTV-leden die op deze beurzen een tafel huren, krijgen dit geringe tafelhuurbedrag terug van de penningmeester van de VKTV.
De toegang is open voor iedereen. De aanvang is om 9.00 uur; einde circa 12.30 uur.

Voor de actuele agenda, zie de site van de Documentatiegroep '40-'45